Makaleler

Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı

Mevzuatta görev tanımı yapılmış bir avukatlık branşı değildir. Türkiye’de uzmanlaşma olmadığı halde halk arasında ağır ceza mahkemesinin yetkisine giren avukatları tanımlamak için ağır ceza avukatı deyimi kullanılır. Uygulamada asliye ceza mahkemesinin yetkisine giren davalara giren avukatlar içinde bu deyimin kullanıldığı görülmektedir. Biz de makalemizde halk arasında kullanılan biçimiyle ağır ceza avukatı kavramını kullanmayı tercih ediyoruz.

Ağır Ceza Avukatı ve Savunma

Savunma faaliyeti, bir kişiye suç isnadı yapılmasıyla başlar. Ceza avukatının temel görevi de suç isnadıyla karşılaşan kişileri savunmaktır. Savunma faaliyeti hem maddi gerçeğin doğru bir şekilde ortaya konulmasını hem kişilerin savunma hakkını güvenceleyerek ceza muhakemesinin önemli bir parçası olarak işlev görür.

İddianame yargılanan kişiye karşı iddiaların derli toplu ortaya konulduğu son soruşturma belgesidir. Savcılık tarafından mahkemeye verilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildiğinde dava süreci başlar. Avukat, dava sürecinde yapacağı savunma ile iddianamenin çerçevesini tartışarak hangi noktalardan iddianameye itiraz ettiğini mahkemeye anlatmalıdır.

Ağır ceza avukatı savunma yaparken suç vasfına dikkat etmelidir. Her suça dair iddia faaliyeti, hem suçun nitelendirilmesi hem de suçun unsurlarının oluştuğunu ispat etme faaliyetidir. Suç vasfını doğru tespit etmek, suç vasfına ve unsurlarına göre yerinde bir savunma yapmak çok önemlidir. Avukat, savunma işlevini yerine getirirken savunmanın çerçevesini suç vasfının özelliklerine göre belirlemelidir.

Dolayısıyla adam öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, yağma, dolandırıcılık vb. ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlara ilişkin olarak deneyimli bir ağır ceza avukatından hukuki destek almak her zaman büyük önem taşımaktadır.

Kocaeli Ceza Avukatı

Siz veya bir yakınınız tutuklandıysa veya tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıyaysa, Kocaeli Ceza Avukatı Bedir Yeniay aracılığıyla savunmanızı yapabilir ve haklarınızı koruyabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Henüz Yorum Yapılmadı

Yorum Bırakın