Türk hukuk sisteminde avukat olmak belli şartlara bağlanmıştır. Bu şartarı taşıyan herkes avukat olmaya hak kazanacaktır. Ancak, avukat olduktan sonra resmi anlamda bir uzmanlaşmaya gidilmesi şu an için  mümkün değildir.  Dolayısıyla ceza avukatı, boşanma avukatı vb. kavramlar, halk arasında oluşturulmuş ancak hukuken bir geçerliliği olmayan ayrımlardır. Ancak, biz bu yazımızda, halk arasında ağır ceza avukatı olarak bilinen ve sadece ceza davalarına bakarak kendi adına uzmanlaşma yoluna giden avukatlara ve ağır ceza/ asliye ceza davalarına ilişkin bir kaç hususa değineceğiz.

Vatandaşlarımızda bir hukuk kültürü bulunmamaktadır genel itibariyle. Bu sebeple de, yetkinliği olmayan avukatlara verilen vekaletnameler ile yapılan yargılamalar sonucunda, ciddi mağduriyetler doğmakta ve bu kişiler bu sefer de bir başka avukatın kapısını çalmaktadır. Oysa ki genel itibariyle, yapılabilecekler yapılmış olup, sanık ceza almıştır ve bundan sonrası çok daha zorlu bir süreçtir.  Oysa ki sürecin başında uzman bir avukat ile sanlaşılsa idi belkide sonuç böyle olmayacaktı.

Uygulamada sıkça gördüğümüz üzere, ceza mahkemelerinde haklarında bir dava açılmış olan kişiler genel itibariyle bir ceza avukatı arayışına girmemektedirler. Özgürlükleri ile alakalı olan böylesine önemli yargılamaları, ceza hukukunda yetkinliği olmayan avukatlara teslim etmekte ve sonucunda da ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar. Bu durumun sabepleri arasında, maddi kaygılar ve bilgi eksikliği gelmektedir.

Ağır ceza veya asliye ceza mahkemelerinde hakkınızda açılmış olan davaların yaptırımları ağırdır ve gelecek yaşantınızı ciddi bir biçimde etkileme olasılıkları vardır. Bu sebeple, sadece ve sadece ceza davalarına bakan ve bu alanda kendilerini geliştiren ağır ceza avukatları ile çalışmanızı önermekteyiz. Maddiyatı ön plana alarak verilen anlık kararlar, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilmektedir. Tüm bu saydığımız mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına, hakkınızda ağır ceza veya asliye ceza mahkemesinde açılmış bir ceza davası bulunmakta ve dolayısıyla sanık pozisyonunda yargılanmaya başlanacak iseniz, derhal konusunda uzman bir ağır ceza avukatı ile durumu mütalaa etmenizi kesinlikle sizin ve yakınlarınızın açısından elzem görmekteyiz.

 

Similar Posts