Hukuk sistemimizde yargılama aşaması bitmiş ve kesinleşmiş hapis cezalarının ertelenebilmesine olanak tanınmakta ve bu olanağın nasıl kullanılacağına ilişkin usul CGTİHK’da detaylı olarak düzenlenmiştir.Bu olanak hükümlü tarafında iki yolla kullanılabilmekte olup,bunlar hükümlünün talebiyle veya hastalık sebebiyle erteleme olmak üzere iki tanedir.Bu yazımızda hükümlünün talebiyle hapis cezasının infazının ertelenmesi üzerinde duracağız.

Taksirle işlenen suçlarda beş  yıl, kasten işlenen suçlarda ise üç yıl veya daha az  süreli hapis cezalarının infazı için Cumhuriyet savcılığınca hükümlüye bir çağrı kağıdı gönderilmektedir. Bu çağrı kağıdının tebliği üzerine hükümlü 10 gün içinde savcılığın davetine icabet etmek durumunda olup,eğer çağrıya uymaz ise hakkında yakalama kararı çıkarılmaktadır. Çağrı üzerine savcılığa giden hükümlü yapacağı bir başvuruyla hakkındaki hapis cezasının infazının ertelenmesine talep edebilecektir.[1]

Hükümlü tarafında yapılan başvuru üzerine savcılık tarafından CGTİHK’un 17. Maddesindeki şartların mevcut olup olmadığı incelenecektir.Peki bu şartlar nelerdir.

-Kasten işlenen suçlarda üç yıl,taksirli işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının mevcut olması,

-hükümlünün çağrı üzerine savcılığa müracaat etmesi,

-her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanması,

-güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilme,

-terör suçları,örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olmamak ,

-mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi olmamak ve disiplin veya tazyik hapsine mahkum olmamak şartları savcılık tarafından tek tek incelenerek karar verilecektir.

Savcılıklar tarafından infazın ertelenmesine ilişkin talabin reddine dair verilen kararlara ilişkin infaz hakimliğine başvurulabilmesi gerekirken,Yargıtay bunun tam aksi görüşünde olduğu için bu kararlara karşı itiraz yolu kapalıdır.[2]

 

[1] Abdulkadir Akın, İnfaz Hukuku,1.Baskı,Seçkin Yayınevi,Ankara,2014,s.225

 

[2] Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku,4.Baskı Seçkin Yayınevi,Ankara 2014,s.295

Similar Posts