Kasten adam öldürme suçunun basit şekli,Türk Ceza Kanunu’nun 81.maddesinde düzenlenmiş,öldürme suçunun tanımına yer verilmemiştir.Kasten insan öldürme,bir insanın,başka bir insan tarafından ya da bir insanın araç olarak kullandığı herhangi birşey ile bilerek ve isteyerek yaşamına son verilmesidir.

 

KORUNAN HUKUKİ YARAR

Kasten insan öldürme suçunda korunan hukuki yarar,yaşam hakkıdır.Yaşam hakkı,insan olmanın ve insan haklarının kullanılmasının ön şartıdır.Gerek AİHS’de gerekse anayasamızda bu hak güvence altına alınmıştır.

 

FAİL

Kasten öldürme suçunda her insan fail olabilir.Kanunumuzun 40/2 maddesinde ki ‘Özgü suçlarda,ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir.Bu suçların işlenişine iştirak eden diğer kişiler ise azmetttiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur’ hükmü,bazı sıfatlar taşıyan kişiler için istisna getirmektedir.Başka bir deyişle,kanunun 82.maddesi,kasten insan öldürme suçu açısından anne,baba,oğul,eş,alt soy,üst soy gibi sıfatları taşıyan kişilerin, nitelikli öldürme suçundan sorumlu olacağını düzenlemektedir.

 

MAĞDUR

Suçun mağduru, mutlaka insan olmalıdır. Bu suç-dolasıyla faillik hariç- ancak insan tarafından insan aleyhine işlenebilir.

 

SUÇUN UNSURU

Suçun maddi unsuru, bir insanın öldürülmesidir. Kanunun 82/1c bendinde sayılan ‘Yangın,su baskını,tahrip,batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle’ olmamak koşuluyla, öldürmenin hangi araçla, tasarlama, kan gütme, canavarca hisle, işkenceyle vs gibi durumlar hariç nasıl yapıldığının önemi yoktur. Suçun manevi unsuru ise genel kasttır.

 

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ

Kasten insan öldürme suçuna, teşebbüs ve iştirak mümkündür ve esasen öldürme suçlarında sıkça görülmektedir. Bu iki hususu ayrı bir yazımızda ele alacağız.

Kasten insan öldürme suçu müebbet hapis cezasını gerektirmekte ve yargılaması Ağır Ceza Mahkesinde yapılmaktadır. Yaptırımı yüksek ve yargılanan kişinin geleceğini etkileme ihtimali çok yüksek olduğundan, konusunda uzman bir ağır ceza avukatından hukuki destek almanız büyük önem arz etmektedir. Telafisi mümkün olmayacak durumlara düşmemek açısından bu yolu seçmenizi öneririz.

 

Similar Posts