Uyuşturucu veya uyarıcı maddelere ilişkin olarak, TCK’ da kapsamlı düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemeler 188. madde ile başlamakta ve devamında ayrıntılanmaktadır. Yazımızın konusunu ise 188.ve 191. maddelerde tanımlanan ticaret ve kullanım suçları oluşturmaktadır.

Son yapılan düzenlemelerle birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun cezası artırılmış olup, uygulamada, alınan yüksek hapis cezaları sebebiyle ciddi mağduriyetler yaşanmaktadır. Sanık, yargılandığı dosyada yapması gereken savunmayı yapmamakta, bazen de müdafii yanlış savunma yapmakta ve ortaya ciddi sonuçlar çıkmakta. Oysa ki, dosyalar titizlikle ele alınmalı ve suçun ticaretten kullanıma dönebilme ihtimali tim yönleriyle ele alınıp, o doğrultuda savunma stratejisi geliştirilmelidir.

Uyuşturucu ticareti suçuna ilişkin soruşturmalar genel olarak, gizli soruşturmacı eliyle ya da alınan bir ihbarla başlamakta ve satıcı ile alıcı olduğu iddia edilen kişiler, yapılan teknik veya fiziki takip ya da iletişimşn tespiti yoluyla gözaltına alınmakta, bunun sonucunda da ya her iki şüpheli hakkında da tutuklama kararı verilmekte ya da biri tutuklanırken diğeri serbest bırakılmaktadır. Uygulamada bu durumda, şüphelilerden birisi hakkında genellikle uyuşturucu madde kullanımı suçundan, diğeri hakkında ise uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılmaktadır.

Uyuşturucu madde ticaretinin unsurları kanunda sınırlı olarak verildiğinden, genel anlamda Yargıtay kararlarıyla ve öğreti görüşleriyle anlam kazandığını belirtmemiz doğru olacaktır. Bu unsurlar arasında, satıcı olduğu iddia edilen şüphelinin/ sanığın evinde veya işyerinde zulalanmış uyuşturucu madde veya maddeler, satışa hazır ve paketlenmiş olarak bulunuyor ise, ayrıca satış için paketleme maddeleri bulunmakta ve bunların tartımı için hassas terazi mevcutsa, bunun yanında takip tutanakları ve/veya tape kayıtları da bulunuyor ise ceza almak kaçınılmaz olacaktır.

Ancak, bu saydığımız unsurlar mevcut değilse ve bulunan uyuşturucu maddeler miktar olarak kullanım sınırları içinde kalıyorsa ve bu durum tanık beyanlarıyla ortaya konulabiliyorsa, sanığın 191. madde uyarınca cezalandırılmaması işten bile değildir ve ticarete göre çok düşük bir cezası olan kullanım suçunun uygulanması, mağduriyetleri de ortadan kaldırabilecek boyuttadır.

Dolayısıyla, yaptırımı çok ciddi olan uyuşturucu madde ticareti suçunun yargılaması aşamasında, konusunda uzman bir ceza avukatından hukuki destek alınması, sanık ve yakınları açısından çok ciddi önem taşımaktadır.

 

Similar Posts